امام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کند

در این ایام سال نو بسیاری هستند که برای سال نویِشان نتوانسته‌اند آن چیزهایی را که می‌خواسته‌اند، تهیه کنند. آنهایی که دارند به اینها کمک بکنند. و این جمعیتهایی که هستند از ایتام، از فقرا، از مستمندان، از مستضعفین، به اینها رسیدگی بکنند تا ان شاء الله خداوند سال نو را بر همه ما و بر همه مسلمین و بر همه امت اسلامی مبارک کند. ۲۹ اسفند ۱۳۵۸

فی هذه الایام من السنه الجدیده إلی ان هناک الکثیر الذین لا یستطیعون فی عامهم الجدید توفیر ما یحتاجونه، یتمنونه. فلیساعدهم المستطیعیون، و ان ترعی هذه الجمعیات الموجوده، الایتام و الفقراء و المعوزین و المستضعفین، حتی یبارک الله السنه الجدیده علینا جمیعاً و علی کل المسلمین و علی کل الامه الإسلامیه ان شاء الله. ۲ جمادی الاول ۱۴۰۰

Pay attention to the deprived and oppressed ones who are many in number. They could not afford providing the things they wanted in this New Year. The able ones should help them. These groups that are formed by orphans, needy ones, and the poor should be attended to their needs and necessities. God will bless this New Year to us, to all Muslims, and to the Muslim nation. 19 March 1980

دریافت طرح
اشتراک امام(ره): در ایام سال نو به ایتام، فقرا و مستضعفین رسیدگی بکنید تا خداوند سال نو را بر همه مبارک کند
کلیدواژه:
امام خمینیمحرومینمستضعفینانقلاب اسلامی و مستضعفاناسلام مستضعفان و محرومان