آنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانند

آن قدری که رادیو و تلویزیون می‌تواند به مردم خدمت کند، روزنامه‌ها و دستگاههای دیگر نمی‌توانند خدمت کنند. شما می‌دانید که تبلیغات خارجی علیه ما زیاد است؛ شما باید با تبلیغ فرهنگ اسلامی، به دروغ‌پراکنیهای صداهای خارجی پاسخ دهید. ۳ بهمن ۱۳۶۱

لذا فان الخدمه التی بوسع الإذاعه و التلفزیون اداوها لابناء الشعب، لا تستطیع اداءها الصحافه و الوسائل الاخری. و کما تعلمون فإن الإعلام الاجنبی الذی یستهدفنا متنوع و لا بد لکم من الرد علی الاکاذیب التی تروج لها الابواق الاجنبیه من خلال نشر الثقافه الإسلامیه. ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۳

To the extent that radio and television can serve the people, the newspapers and other media cannot serve. You know that there is a lot of foreign propaganda against us; by means of propagation of Islamic culture, you must give a reply to the lies that they spread. 23 January 1983

دریافت طرح
اشتراک آنقدر که صدا و سیما میتواند به مردم خدمت کند سایر دستگاهها نمیتوانند
کلیدواژه:
امام خمینیمطبوعات و رسانه‌هاصدا و سیماخدمت به مردم