مبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاری

باید برای آزادی قدس از مسلسلهای متکی بر ایمان و قدرت اسلام استفاده و بازیهای سیاسی را که از آن بوی سازشکاری و راضی نگه داشتن ابرقدرتها به مشام می‌رسد کنار گذاشت. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

یجب استخدام الرشاشات المعتمده علی الإیمان وقوه الإسلام لتحریر القدس و رفض الالاعیب السیاسیه التی تشتم منها رائحه و المصالحه و إرضاء القوی الکبری. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

In order to save Jerusalem doctrines based on faith and the power of Islam must be used and the political games which smack of compromising with and pleasing the superpowers discarded. 1 August 1981

راه نجات مسئله‌ی فلسطین و حل مسئله‌ی فلسطین، جز راه مبارزه نیست. آن کسی که این راه را قبول ندارد، چه دانسته و چه ندانسته، دارد به مسئله‌ی فلسطین ضربه میزند. اگر دانسته باشد، اسمش خیانت است؛ اگر ندانسته باشد، اسمش جهل و غفلت است.رهبر معظم انقلاب  8 اسفند 1388

دریافت طرح
اشتراک مبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاری
کلیدواژه:
توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیایمان به خداروز جهانی قدسسازش