مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...

خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

یعلم الله لو لم یکن واقعنا جمیعاً التضحیه بانفسنا و عزتنا و مصداقیتنا علی طریق #مصلحه الإسلام و المسلمین، لما قبلت ذلک [القرار 598] ابداً، و لکان الموت و الشهاده بالنسبه لی اعذب بکثیر. ۵ ذی الحجه ۱۴۰

God knows that if it were not because of the motive that all of us as well as our honor and credibility must be sacrificed for the interest of Islam and Muslims, we would never be satisfied with this act while death and martyrdom are more pleasant for me. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مرگ و شهادت برایم گواراتر بود...
کلیدواژه:
شهادتمصلحتپذیرش قطعنامه 598