شاخص دولت انقلابی| به نفع ایران کار کند

نگذارید اشخاصی وارد بشوند که خیر امت را نمی‌خواهند بلکه خیر اشخاصی را می‌خواهند که ظالم هستند؛ نگذارید اشخاصی بروند که آنها با قدرتهای بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت اشخاصی را که به نفع ایران کار می‌کنند، تعیین بکند. ۱۶ فروردین ۱۳۵۸

لا تسمحوا لاولئک الذین لا یرومون تحقیق الخیر لهذا الشعب بدخول. فهم یریدون تحقیق مصالح الظلمه، لا تسمحوا لاولئک المرتبطین بالقوی العظمی بدخول، فالشعب مطالب و بوحی من ارادته باختیار اشخاص یتطلعون للعمل من اجل ایران و مستقبلها. ۷ جمادی الاول ۱۳۹۹

Do not let people who wish ill for the nation and who wish the good of tyrants to be elected to the Constituents Assembly. Do not allow those who are affiliated to the superpowers to be elected. the nation should designate individuals who are competent, pious, and who will work for Iran and for the benefit of Iran so that these three stages will be completed. 5 April 1979

دریافت طرح
اشتراک شاخص دولت انقلابی| به نفع ایران کار کند
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابکارگزاران نظام اسلامیوابستگیدولت انقلابی