از قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهری

قا شما نشسته‌اید که چهار تا کمونیست بیایند قبضه کنند دانشگاه را!؟ عدد شما بیشتر از آنهاست؛ حجت شما بالاتر از آنهاست. بایستید، صحبت کنید. باید اشخاصی هم که گوینده هستند بیایند در دانشگاه و من پیشنهاد می‌کنم که آقای آقا سید علی آقا بیایند، خامنه‌ای. از قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهری. بسیار خوب است ایشان، فهیم است؛ می‌تواند صحبت کند. ۲۳ خرداد ۱۳۵۸

ایّها الساده، انتم قعدتم، لیاتی حفنه من الشیوعیین إلی الجامعه، و یستولوا علیها. اَوَ انتم اقلّ منهم؟ انتم اکثر عَدَّه منهم، و اعلی حُجّه ایضا. قفوا، تحدّثوا. قفوا ایّها الساده قولوا، و یجب ان یحضر الجامعه متکلّمون طبعا، و انا اقترح ان یحضر السید علی الخامنئی، و یمکنکم ان تذهبوا إلیه، ادعوهُ عنِّی لیحل محل الشیخ المطهّری، فهذا جیّد جدّا، لانه رجل بصیر، و یستطیع ان یتحدَّث. ۱۸ رجب ۱۳۹۹

Sir, are you sitting by to see some communists come and take over the university? You are greater in number; you have better credentials. Stand firm and speak out. I suggest that Mr. Sayyid `Ali Khamene'i come. If possible, please go and tell him on my behalf to come in the place of Mr. Mutahhari. He is very good; he is intelligent; he can express himself. 13 June 1979

دریافت طرح
اشتراک از قول من بگویید ایشان بیایند به جای آقای مطهری
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایدانشگاه و دانشگاهیان