تحول سلحشوران

مگر شما هر روز شاهد میدانهای با عظمت قتال با متجاوزین نیستید که به مرگ لبخند می‌زنند و معجزه می‌آفرینند. راستی این چه تحولی است که بر سراسر این کشور صاحب الزمان- روحی فداه- نور افشانی می‌کند و چه آتشفشانی است که منحرفان و کج‌اندیشان و بدخواهان را در خود فرو برده و ذوب می‌کند؟ این، جز اراده خدا و جلوه اوست که خفاشان از آن می‌گریزند و اولیای خدا و عارفان به آن دل بسته‌اند؟ من با این قلم شکسته و این چشم بسته در حق این ملت و این عزمش و این سلحشوران و این رزمش چه می‌توانم بگویم؟! ۳ اسفند ۱۳۶۴

لم نشاهد نحن وإیاکم قوافل کربلاء المفعمه بالهیاج والشوق والعشق والتعطش للاقدام علی الاستشهاد؟! الم نشاهدوا کل یوم میادین القتال العظیمه ضد المعتدین التی تبتسم للموت وتصنع المعجزه؟ حقاً ما هذا التحوّل الذی یشعّ بانواره علی کل انحاء بلد صاحب الزمان روحی فداه؟! وما هذا البرهان الذی اجتذب کل المنحرفین ومعوجّی الافکار واغرقهم فی داخله واذابهم؟ لیس هذا سوی إراده الله وتجلّیاته التی یهرب منها الخفافیش: وتعلقت بها قلوب اولیاء الله والعرفان، ماذا استطیع ان اقول بهذا القلم القاصر والعین المغمضه فی حق هذا الشعب؟! ۱۲ جمادی الثانی ۱۴۰۶

Are we not witnessing every day these caravans of Karbala meeting martyrdom enthusiastically and lovingly. Are you not witnessing every day the grand theaters of fight against aggressors, smiling at death and working miracle. Verily, what is this development that is shining out the country of the Savior( May our souls be sacrificed for him )? What is this volcano that is engulfing and melting the deviants and crooked-minded and malevolent people? Is this other than the will and manifestation of God causing vampires to escape and exhilarating the saints of God and mystics? What can I say in honor of this nation, this resolution and this bravery of this nation with my broken pen and closed eye? 22 February 1986

دریافت طرح
اشتراک تحول سلحشوران
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی و تحول جوانانزیارت اربعینکربلاتحول روحی جوانان