ننگ دولت‌های اسلامی

چه ننگ است برای دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرتهای جهان بنشینند و تماشاگر باشند که آمریکا ابرجنایتکار تاریخ، یک عنصر فاسد بی‌ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عده‌ای ناچیز عبادتگاه مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان غصب نموده و با کمال وقاحت در مقابل همه آنان قدرت‌نمایی کند. 25 فروردین 1361

وای عار علی الحکومات الإسلامیه ان تقعد رغم امتلاکها شریان حیاه القوی العظمی العالمیه وتتفرج علی ما تفعله امیرکا زعیمه الإجرام فی التاریخ وتنصب عنصرا فاسدا لا قیمه له مقابلها. وتغصب بعدد قلیل البیت المقدس وقبله المسلمین الاولی، وتستعرض بکل وقاحه عضلاتها امامهم. ۱۹ جمادی الثانیه ۱۴۰۲

How disgraceful it is for Islamic governments to sit and watch the US, this arch-criminal of history, to hoist a corrupt and valueless element to rule over Muslims despite their hold on the vital artery of the world superpowers, usurping the sacred place of worship and the first Qibla of Muslims, displaying power brazenly in front of them. 14 April 1982

دریافت طرح
اشتراک ننگ دولت‌های اسلامی
کلیدواژه:
اسرائیلفلسطینآمریکاقدس شریف