مسابقه مصرف

دولتمردان خائن و دودمان پهلوی خصوصاً، و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خود کوچک دیدنها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد. وارد کردن کالاها از هر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیهای کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواده‌ها و مصرفی بار آوردن هر چه بیشتر، که خود داستانهای غم‌انگیز دارد، و سرگرم کردن و به تباهی کشاندن جوانها که عضو فعال هستند با فراهم آوردن مراکز فحشا و عشرتکده‌ها، و دهها از این مصائب حساب شده، برای عقب نگهداشتن کشورهاست. ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

ان رجال الحکم الخونه و اسره بهلوی علی الخصوص، و المراکز الدعائیه التی تطبّل لاجهاض کل ما هو من انجازنا، مضافاً الی ما نحمله من عقده الحقاره و الصغار و الاحساس بالعجز کل ذلک منعنا من القیام بایه فعالیه فی سبیل التقدم، فاستیراد البضائع من جمیع الانواع، و اشغال النساء و الرجال خصوصاً الشبان بانواع السلع المستورده کادوات التجمیل و الزینه و الکمالیات و لعب الاطفال، و جرّ الاسر الی التنافس فیما بینها و رفع مستوی الشراء الاستهلاکی .. و غیر ذلک مما ینطوی علی حکایات محزنه و الهاء الشبان و افسادهم و هم القوه الفاعله فی المجتمع عبر تکثیر مراکز الفحشاء و دور البغاء و عشرات من هذه المصائب المدروسه ساهمت فی ابقاء دولنا متخلفه. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

The treacherous statesmen of the Pahlavi regime and their propaganda belittled every domestic product and created inferiority complexes in us, thus depriving us from achieving any advancement. Importation of all types of goods from abroad, particularly entertainment and luxurious commodities such as cosmetics and childish games, which provided channels for our young men and women, and mainly the youth, was meant to make them preoccupied with such trivial things and cause them to be consumers of such things as well as items of luxury which has a long and sad story. No effort was spared in diverting the attention of our youth, as most dynamic members of the society, to establishing centers of debauchery and pleasure-seeking. Tens of these malicious plots are all conceived only for the purpose of keeping countries like ours backward. February 15, 1983

دریافت طرح
اشتراک مسابقه مصرف
کلیدواژه:
اقتصادمحمدرضا شاه پهلویفسادوابستگی اقتصادی