ما را از موشک می‌ترسانید؟

کشوری که همه بیدار و همه مستعد برای شهادت هستند، اینها را از چه می‌ترسانند؟ کسی که می‌گوید «من شهادت را می‌خواهم، دعا کنید که من شهید بشوم» شما او را از قتل می‌ترسانید؟ شما او را از موشک می‌ترسانید؟ ۱۵ فروردین ۱۳۶۴

و لیعلم هولاء الشیاطین بانَّهم لایستطیعون عمل شئ. فماذا یخشی بلد کل ابنائه مستعدون للإستشهاد فالذی یقول: انا اطلب الشّهاده فادعو لی کی انالها. هل تستطیعون تخویفه من القتل؟ هل ترعبونه بصاروخ؟ ۱۳ رجب ۱۴۰۵

A country, in which all are wakeful and prepared for martyrdom, cannot be frightened. One who says pray for him to be martyred cannot be scared of death. Do you frighten him from missile? April 4, 1985

دریافت طرح
اشتراک ما را از موشک می‌ترسانید؟
کلیدواژه:
شهادتجوانانجنگ حق و باطل