یکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌ها

از الطاف بزرگ و تاییدات الهی است که درست بر خلاف تصور و خواست فتنه‌انگیزان و جنگ‌افروزان، همه توطئه‌ها و جنگها، به اتحاد و یکپارچگی ملت بیدار و زنده ما در برابر قدرتها می‌انجامد، و ان شاء اللّه تعالی برای همیشه فکر تجاوز و سرکوبی انقلاب عظیم اسلامی ما را از سر این کوته‌فکران و خیره‌سران بیرون خواهد برد. ۵ مهر ۱۳۵۹

من العنایه الإلهیه لنا ان جمیع الموامرات والحروب التی حاکها ودبرها الاعداء ضد امتنا، وجمیع الفتن التی حاولوا إثارتها فی صفوف شعبنا، کانت علی عکس ما ینتظرون، وتزید من تضامن الشعب وتلاحمه فی وجه قوی الشر. وإن شاء اللّه فإن هذا التلاحم وهذه الوحده ستجعل عدونا الغاشم ییاس من ثورتنا، ویُخرج من راسه فکره ضربها والهجوم علیها. ۱۷ ذی القعده ۱۴۰۰

It is divine assistance and one of the great divine favors in that, contrary to the notions and desires of the mischief-makers and war-mongers, all the plots and the conflict have resulted in the unity and unification of the alert and vigilant nation which, God willing, will remove for ever the thought of aggression and the suppression of our magnificent Islamic Revolution from the minds of these stupid and petty-minded people. September ۲۷, 1980

دریافت طرح
اشتراک یکپارچگی ملت در نتیجه فتنه‌ها
کلیدواژه:
فتنهوحدتجنگ تحمیلیملت ایران