برنامه ما، وحدت کلمه مسلمین

ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هرحال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است، در تمام نقاط عالم. ۱۵ خرداد ۱۳۴۳

إننا علی اهبه الاستعداد للدفاع عن الاسلام والبلاد الاسلامیه واستقلالها مهما کانت الظروف، فنهجنا هو نهج الاسلام ووحده کلمه المسلمین، واتحاد الدول الاسلامیه، والتاخی مع جمیع الفرق الاسلامیه فی کافه انحاء العالم. ۲۴ محرّم ۱۳۸۴

We are always ready to defend Islam, the Muslim countries and their independence. Our programs are the programs of Islam: unity of expression of the Muslims; unity of all Muslim countries; brotherhood with all Muslim schools of thought all around the world. June 5, 1964

دریافت طرح
اشتراک برنامه ما، وحدت کلمه مسلمین
کلیدواژه:
جهان اسلاموحدت جهان اسلامرابطه با دولت‌های اسلامیسران کشورهای اسلامیدولت های منطقه