امانت بزرگ الهی

ای دانشجویان و دانشمندان، و ای امید امروز و فرداهای امت و اسلام، امانت بزرگ استقلال و آزادی که از دام دو قطب شرق و غرب با مجاهدت و فداکاری ملت عظیم الشان ایران به دست آمده است، به شما عزیزان سپرده شده است. همه ملت و خصوص دانشجویان مسلمان که رهبران آینده هستند، مسئول نگهبانی از این امانت بزرگ الهی می‌باشند. ۱۲ آبان ۱۳۶۰

ایها الطلاب والعلماء وامل حاضر الامه والإسلام ومستقبلهما، لقد سُلّمت الیکم الیوم امانه کبیره هی الاستقلال والحریه التی نالها الشعب الإیرانی العظیم بجهاده وتضحیاته امام القطبین الشرقی والغربی وقد حمّلتم مسوولیه کبیره وإن جمیع افراد الشعب وبخاصه الطلاب المسلمون الذین هم قاده المستقبل مسوولون عن صیانه هذه الامانه الالهیه الکبیره. ۶ محرم ۱۴۰۲

O students, scientists and the present and future hope of the Muslim nation the big trust of independence and freedom obtained by the great Iranian nation from the two power poles of the East and West through their sacrifice and struggle is entrusted to you. You have a big responsibility. All the nations, especially Muslim students, who are the future leaders, are responsible for safeguarding this great divine trust. November 3, 1981

دریافت طرح
اشتراک امانت بزرگ الهی
کلیدواژه:
آزادیاستقلالدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیان