بسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌ها

مسلمانان باید با همه امکانات و وسایل لازم به مقابله جدی و دفاع از ارزشهای الهی و منافع مسلمین برخیزند و صفوف مبارزه و دفاع مقدس خویش را محکم و مستحکم نمایند و به این بی‌خبران و دل‌مردگان و پیروان شیاطین بیش از این مجال حمله را به صفوف عقیده و عزت مسلمانان ندهند. ۶ مرداد ۱۳۶۶

ینبغی علی المسلمین ان یهبوا للدفاع عن القیم الالهیّه ومصالح المسلمین ویواجهوا الاعداء بکل الامکانیات والسبل المتاحه، وان یرصوا صفوفهم لهذا الدفاع المقدس، والا یفسحوا المجال لهولاء الجهله والمستائین واتباع الشیطان للانقضاض علی عقیده وعزه المسلمین. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

It is the duty of the Muslims to rise to defend the interests of the Muslim world and close their ranks for this holy struggle. They should no longer allow the ignorants and those whose hearts are dead and who follow the Devil to create fissures in their ranks or make inroads on the ideology and honor of Muslims. July ۲۸, 1987

دریافت طرح
اشتراک بسیج مسلمانان در دفاع از ارزش‌ها
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهمبارزهبرادری مسلمانانمبارزه با استکباریمن