انقلاب چون کوهی بر جای ماند

این پندار که هر انقلابی باید یا متکی به غرب باشد یا به شرق، و یا این انقلاب اسلامی تازه و بی‌سابقه بیش از چند ماهی نمی‌پاید، غلط از آب درآمد. ماه‌ها پس از ماه‌ها و نیز سالها گذشت و ایران آرامش خود را باز یافت؛ و انقلاب چون کوهی خلل ناپذیر بر جای ماند؛ و جهان شرق و غرب را با قدرتی الهی مواجه نمود. ۲۲ بهمن ۱۳۶۲

کانت حساباتهم مبنیه علی ان ایه ثوره یجب ان تعتمد علی الغرب او الشرق، وبان الثوره الاسلامیه الفتیه لن تستمر اکثر من عده شهور ولکن ثبت عدم صحه هذه الحسابات. لقد مضت الشهور تلو الشهور بل مضت سنوات واستعادت ایران استقرارها وظلت الثوره الاسلامیه ونظامها کالجبل الشامخ وجعلت العالم الشرقی والغربی فی مواجهه قوه إلهیه. ۸ جمادی الاول ۱۴۰۴

Their other calculations and ideas that each revolution should either tilt towards the west or east or that this nascent and unprecedented Islamic Revolution could not last more than a few months turned out to be wrong. Many months and years have elapsed and Iran has been able to regain peace. The revolution and Islamic establishment remained like an indestructible mountain, encountering the eastern and western world with divine power. February 11, 1984

دریافت طرح
اشتراک انقلاب چون کوهی بر جای ماند
کلیدواژه:
استقلالپیروزی انقلابوابستگی