عبد صالح خدا

آیت‌اللّه خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی: او، عبد صالح و بنده‏ خاضع خدا و نیایشگر گریان نیمه‏ شبها و روح بزرگ زمان ما بود.

دریافت طرح
اشتراک عبد صالح خدا
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایعرفانتقواامام از نگاه دیگران