قیام جهانی مستضعفین

مستضعفین باید قیام کنند. مستضعفین همه ممالک باید حق خودشان را با مشت محکم بگیرند. منتظر نباشند که آنها حقشان را بدهند. مستکبرین حق کسی را نخواهند داد. ۱۹ بهمن ۱۳۵۸

علی المستضعفین ان ینهضوا. لینتفض المستضعفون فی کل مکان، کل البلدان یجب ان تاخذ حقها بقبضه مشدوده. لا ینتظروا ان یعطوهم حقوقهم. لن یمنح المستکبرون احداً حقّه. ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۰

The oppressors should rise up. The oppressed of all the countries should regain their rights by their strong fist. They should not wait for them to return to their rights. The arrogant shall not be given to any of his rights. February ۸, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک قیام جهانی مستضعفین
کلیدواژه:
مستضعفینفلسطینقیام برای خداقدس شریف