آرامش ملّی

ما می‌خواهیم یک همچو چیزی پیدا بشود که ملت حافظ دولت باشد؛ دولت هم حافظ منافع ملت باشد. اگر یک همچو چیزی شد، یک مملکت آرامی پدید می‌آید، که هیچ کس هم نمی‌تواند در آن تصرف بکند. ۱۰ تیر ۱۳۵۸

تحن نتوخّی ان یکون الشعب حافظ الحکومه من کلّ جهه، وتکون الحکومه حافظه لمصالح الشعب من کل جهه. إذا تحقّق مثل هذا الامر ظهرت بلاد هادئه لا یستطیع احد ان ینال منها شیئا. ۶ شعبان ۱۳۹۹

We want something to be set up in which the nation is the protector of the government in all respects, and the government, too, is the protector of the people's interests in all respects. If such a thing comes to pass, a calm and peaceful country will emerge which nobody will be able to seize. July ۱, ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک آرامش ملّی
کلیدواژه:
حاکمیت مردم در نظام اسلامینقش مردمدولتمسئولیندولت انقلابی