فساد، افشا خواهد شد

شما خیال نکنید تا آخر عمر بتوانید با ریاکاری کارتان را درست کنید. نمی‌توانید. بالاخره کشف می‌شود فساد. خوب، فرض کنید توانستید؛ چند سال با ریا و تزویر و با فحشِ به مردم زندگی می‌کنید؟ صد و بیست سال؟ صد و بیست سال در مقابل غیر متناهی چه نسبتی دارد؟ بَعدش غیر متناهی معذبید! شهریور 1346

لا تتوهموا انکم تستطیعون تمشیه امورکم الی اخر العمر بالتظاهر بالصلاح وبالریاء، فلا بد ان ینکشف الفساد یوماً. طیب لنفترض انک استطعت ذلک، فکم ستعمر؟ بضع سنین تقضیها بالریاء والخداع والتزویر وقذف الآخرین والفحشاء؟ مائه وعشرین سنه!؟ ما نسبه المائه وعشرین سنه الی الحیاه اللامتناهیه؟ ستعذب بعدها عذاباً لانهایه له! جمادی الاول 1387

Do not suppose that you can make everything alright for yourselves by being hypocritical for the rest of your lives. The corruption will be discovered eventually. Even if we suppose that you can, how long do you expect to live? A hundred and twenty years? What is one hundred and twenty years when compared to infinity? After that time you will be punished for an eternity. September 1967

دریافت طرح
اشتراک فساد، افشا خواهد شد
کلیدواژه:
اخلاقفسادریا و تزویرآخرت