توقف، هلاکت یا تفکر؟

امام باقر(ع): "هیچ کس از مردم ادعا نکند که همه قرآن را آنچنان که نازل شده جمع کرده است مگر دروغگو". پس ای مسکین، در راه پروردگارت مجاهده کن و دل خود را پاک گردان و از تسلط شیطان بیرون شو و کتاب پروردگارت را قرائت کن و بالا برو، و آن را با تفکر و تامل بخوان و ظاهر آن متوقف مباش و خیال مکن که کتاب آسمانی و قرآن نازل شده ربّانی بجز این قشر و صورت نیست، چه آنکه بر صورت توقف کردن و در عالم ظاهر معتکف شدن و به مغز و باطن تجاوز نکردن، مرگ است و هلاکت.

شرح دعای سحر، صفحه ۹۴

دریافت طرح
اشتراک توقف، هلاکت یا تفکر؟
کلیدواژه:
عرفانقرآنامام باقر (ع)تفسیر قرآنشرح دعای سحرانس با قرآنتقرب به خدا