اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ

در فرمایش مولی الموحدین و سلطان العارفین؛ امیر المومنین(ع) نیکو تامل کن که فرمود: «در اشیا داخل است نه به طور آمیختگی، و از آنها خارج است نه به گونه کناره‌گیری.» و فرمود: «جدایی که میان خدا و اشیا هست جدایی از جهت صفت است نه آن جدایی که به طور کناره‌گیری باشد».

شرح دعای سحر، صفحه ۱۶۳

دریافت طرح
اشتراک اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِانْفَذِهِ، وَ کُلُّ عِلْمِکَ نافِذٌ
کلیدواژه:
عرفانامام علی (ع)ایمان به خداخداشناسیشرح دعای سحرتقرب به خدا