اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شود

راه اصلاح یک مملکتی فرهنگ آن مملکت است؛ اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود. دست استعمار توی فرهنگ ما کارهای بزرگ می‌کند؛ نمی‌گذارد جوانهای ما مستقل بار بیایند؛ نمی‌گذارد در دانشگاه جوانهای ما درست رشد بکنند. 18 شهریور 1343

إن صلحت الثقافه صلح البلد. إن سبیل إصلاح البلد، هو ثقافه ذلک البلد، فلابد ان یبدا الاصلاح من الثقافه. إذ إن ایدی الاستعمار فی ثقافتنا لا تسمح لابنائنا ان یستقلوا. ۲ جمادی الاول ۱۳۸۴

If the culture is put right, the country is put right. The way to ameliorate the country is to correct its culture. The correction must start with the culture. The hands of imperialism are very active in our culture. They do not let our youth grow up to be independent; they do not let our youth at the universities develop correctly. September ۹, ۱۹۶۴

دریافت طرح
اشتراک اگر فرهنگ درست بشود، یک مملکت اصلاح می‌شود
کلیدواژه:
فرهنگاستقلالدانشگاه و انقلاب فرهنگیاستعماراصلاح جامعه