جوان‌ها نهضت را پیش ببرند

این آشفتگیهایی که الآن در مملکت ما هست، و به ارث به ما رسیده است، باید آباد بشود لکن به همت همه. شما جوانها با همت خودتان باید این راه را پیش ببرید و این نهضت را حفظ بکنید. ۱۶ فروردین ۱۳۵۸

ان هذا الاضطراب الموجود فی بلادنا والذی ورثناه، وهذا الخراب یجب ان یعاد اعماره وهذا لا یتسنی إلا بهمه الجمیع. علیکم انتم ایها الشباب طی هذا الطریق بهمتکم والمحافظه علی هذه الثوره. ۷ جمادی الاول ۱۳۹۹

The confusion existing in the country now, which was bequeathed to us, has to be rebuilt through everybody's efforts. You, the young people should advance this cause and safeguard this movement. April 5, 1979

دریافت طرح
اشتراک جوان‌ها نهضت را پیش ببرند
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفجهادتحول روحی جوانانپیشرفتجهاد سازندگی