قدر جوانان حزب‌اللهی را بدانید

به تمام متصدیان و دست‌اندرکاران کشور هشدار می‌دهم که قدر این جوانان حزب اللهی را بدانید، و آنان را تشویق نمایید و در آغوش‌ محبت خود حفظ کنید. ۲۲ بهمن ۱۳۶۳

احذر کل المتصدّین للامور ومسوولی البلاد بانَّ علیکم ان تعرفوا قدر شبّان حزب اللّه وتشکروهم وتکرّموهم وتحفظوهم فی احضان محبتکم. ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵

Let me warn the officials in charge of the country that they should appreciate the value of these hizbullah youths, thank them, encourage them and retain them in the embrace of your love. February 11, 1985

دریافت طرح
اشتراک قدر جوانان حزب‌اللهی را بدانید
کلیدواژه:
جوانانجوانان و بصیرتمسئولینتحول روحی جوانان