بالاترین افتخار

کدام افتخار بالاتر از اینکه آمریکا با همه ادعاهایش و همه سازوبرگهای جنگی‌اش و آن همه دولتهای سرسپرده‌اش و به دست داشتن ثروتهای بی‌پایانِ ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن تمام رسانه‌های گروهی، در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیه الله- ارواحنا لمقدمه الفداء- آن چنان وامانده و رسوا شده است که نمی‌داند به که متوسل شود! و این نیست جز به مددهای غیبی حضرت باری تعالی -جلَّت عظمتُه-. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

ای فخرٍ اسمی واجل من وقوف امریکا رغم کل ادعاءاتها وصخبها العسکری، ورغم کل تلک الدول الخاضعه لها، وسیطرتها علی الثروات الهائله للشعوب المظلومه المتخلفه، ورغم امتلاکها لکل وسائل الاعلام امام الشّعب الایرانی الغیور، ودوله حضره بقیه اللّه(ارواحنا لمقدمه الفداء) عاجزه ذلیله، لا تعرف بمن تستعین، وماذا تفعل، وهی تسمع جواب الرفض من کل من تتوجه الیه. وما ذلک کلّه الا ببرکه امدادت الباری تعالی جلّت عظمته الغیبیه. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

What can be a better source of pride than that the US government with all its war equipment and military might, boastfulness, claims, allies among puppet regimes, all the wealth it has stolen from the oppressed countries of the world and control over mass media has become so disgraced. It is helpless to face the brave nation of Iran, the hand of the Savior(May God hasten his glad advent). The US has become so desperate that it does not know to which way and to whom to turn. This is not but with assistance of Almighty God. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بالاترین افتخار
کلیدواژه:
وصیت نامهمذاکره با آمریکاآمریکامقاومت