سعادت هر دو جهان

جوانی خود را در راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

دریافت طرح
اشتراک سعادت هر دو جهان
کلیدواژه:
وصیت نامهجوانانجوانان و وظایفسعادتجهاد سازندگی