پیروان اسلام

ملت عزیز سر تا پا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می‌خواهد حقایق قرآنی، که سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلکه بشریت دم می‌زند، از مقبره‌ها و گورستانها نجات داده و به عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمیع قیودی که بر پای و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان می‌کشاند نجات دهد. 26 بهمن 1361

اما نحن وشعبنا المجید المتشبع بالقرآن والاسلام فنفخر اننا اتباع مذهب، یهدف لانقاذ الحقائق القرآنیه الفیاضه بنداء الوحده بین المسلمین، بل بین البشر اجمعین من حاله الاقتصار علی المقابر والمدافن، وتحقیق الانطلاق لها باعتبارها اعظم وصفه منجیه لتحریر البشر من کل ما یکبّل ایدیهم وارجلهم‏ وقلوبهم وعقولهم ویجرهم نحو الفناء والضیاع والرقّ والعبودیه للطّواغیت. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

We and our dedicated nation are proud that we adhere to a religion, in which the Holy Qur'an speaks of unity of all Muslims and the oneness of mankind. We are proud that our faith has retrieved the Qur'an from the cemeteries and saved this Holy Book, which is the best prescription for liberating human beings from all physical, mental and intellectual chains shaking their hands, feet, hearts and minds and dragging them towards non-existence, destruction, slavery and subjugation under the Taghoutis. February 15, 1983

دریافت طرح
اشتراک پیروان اسلام
کلیدواژه:
جهان اسلاموصیت نامهمبارزهمبارزه با استکبارطاغوت