اهمیت حفظ اسلام

بر ملت عظیم الشان ایران است که در تحقق محتوای جمهوری اسلامی، به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در راس تمام واجبات است، که انبیای عظام از آدم- علیه السلام- تا خاتم النبیین(ص) در راه آن کوشش و فداکاری جانفرسا نموده‌اند. 26 بهمن 1361

دریافت طرح
اشتراک اهمیت حفظ اسلام
کلیدواژه:
وصیت نامهجمهوری اسلامیحفظ اسلامحفظ نظام اسلامیملت ایراننظام اسلامی