همه مسئولیم!

امروز همه مسئولیم. امروز همه باید با هم پای صندوقها برویم، و همه با هم اشخاص متعهد مسلم، کسانی که نه گرایش چپ دارند، نه گرایش راست دارند، نه ما را می‌خواهند به آنها بفروشند، نه ما را می‌خواهند به آن طرف بفروشند، این اشخاص را تعیین کنید. 22 اسفند 1358

کلنا الیوم مسوولون. جمیعنا ینبغی ان نذهب الی صنادیق الاقتراع، وننتخب کلنا سویه الاشخاص الملتزمین الإسلامیین الذین لیست لهم میول یساریه ولا میول یمینیه، ولا یریدون بیعنا لهذه الجهه او تلک. ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۰۰‏

Today responsibility is upon all of us. Today all of us should go together to the ballet boxes. Today we all should cast votes to the committed Muslims leaning neither to East not to West. They don't want to sell us to either sides. So choose such persons and give your votes to them. 21 March 1980

دریافت طرح
اشتراک همه مسئولیم!
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابانتخابات و مردم