خاتم ولایت

حضرت مهدی- سلام الله علیه- ابعاد مختلفه دارد که آنچه که برای بشر واقع شده است، بعض ابعاد اوست. همان طوری که رسول اکرم به حسب واقع، حاکم بر جمیع موجودات است؛ حضرت مهدی همان طور حاکم بر جمیع موجودات است. آن خاتم رسل است و این خاتم ولایت. ۲۵ فروردین ۱۳۶۶

للامام المهدی (ع) ابعاد مختلفه ینکشف بعضها بما حدث للبشر؛ فکما انّ رسول الله (ص) حاکم ومهیمن علی کافه الموجودات فإنّ الامام المهدی (عج) کذلک، فذاک خاتم الانبیاء وهذا خاتم الاوصیاء. 15 شعبان 1407

Imam Mahdi (`a) has various dimensions; those that have been understood by mankind are some of his dimensions. As it really is, the Noble Prophet is ruler over the entire creation; similarly, Imam Mahdi is ruler over the entire creation. The former is the Seal of the Prophets while the latter is the Seal of the Imams. April ۱۴, ۱۹۸۷

دریافت طرح
اشتراک خاتم ولایت
کلیدواژه:
پیامبر اکرم (ص)امام زمان (ع)ولایت