خامنه‌ای عزیز

من به شما خامنه‌ای عزیز، تبریک می‌گویم که در جبهه‌های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده، و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم. 7 تیر 1360

إنی افخر بک ایها الخامنئی العزیز وابارک لک خدمتک علی الجبهات بلباسک العسکری وخلف خطوط الجبهه بلباس علماء الدین لهذا الشعب المظلوم.
واطلب من الله سبحانه وتعالی سلامتک من اجل خدمه الإسلام والمسلمین. ۲۵ شعبان ۱۴۰۱

I congratulate you, dear Khamene'i, for serving this oppressed nation at the warfronts as a soldier and behind them as a clergy. And I pray to God Almighty for your good health so that you can continue to serve Islam and the Muslims. 28 June 1981

دریافت طرح
اشتراک خامنه‌ای عزیز
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایدفاع مقدسمراسم تنفیذ آیت الله خامنه ایخدمت به اسلامسربازی