فداکاری و خون

ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست آمده است. 06 دی 1357

إن شهر محرم لدی المذهب الشیعی هو الشهر الذی تحقق فیه النصر بالتضحیه والدماء. ۲۶ محرم ۱۳۹۹ ه- ق

The month of Muharram for the Shi`ah school of thought marks an occasion when victory has been gained through devotion and bloody sacrifices.
December ۲۷, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک فداکاری و خون
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)قیام عاشوراماه محرممحرم و عاشورافداکاری