شرافت غدیر

اینکه حدیث غدیر را ما حساب کنیم که می‌خواهد یک معنویتی یا یک شانی برای حضرت امیر درست کند، نیست. حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده است، مقام شامخ اوست که اسباب این شده است که خدای تبارک و تعالی او را حاکم قرار بدهد. ۲ شهریور ۱۳۶۵

لیس من الصواب اعتبار انّ حدیث الغدیر یرید ان یمنح الامیر سمه معنویه او شاناً خاصاً او میزه معینه. الامام هو الذی اوجد الغدیر ومقامه الشامخ جعل اللّه تعالی یختاره خلیفه وولیاً. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۶

That we have to consider the hadith of Ghadir aimed at setting forth spirituality for Imam `Ali or a station for him is not correct. It is Imam `Ali who has brought into being the Ghadir; it is his lofty station that has made the Almighty God appoint him as a ruler. August 24, 1986

دریافت طرح
اشتراک شرافت غدیر
کلیدواژه:
امام خمینیغدیرخمامیرالمومنین علیه‌السلامعید غدیر