از تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیرید

به طلاب عزیز هشدار می‌دهم که از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی‌نماها و به ظاهر عقلای قوم عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزیهای بیمورد و ساده‌اندیشیها سبب مراجعت آنان به پستهای کلیدی و سرنوشت‌ساز نظام شود. 03 اسفند 1367

دریافت طرح
اشتراک از تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیرید
کلیدواژه:
نفوذمنشور روحانیت