از تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیرید

به طلاب عزیز هشدار می‌دهم که از تجربه تلخ روی کار آمدن انقلابی‌نماها و به ظاهر عقلای قوم عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی‌های بی‌مورد و ساده‌اندی‌شیها سبب مراجعت آنان به پست‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز نظام شود. 3 اسفند 1367

إننی احذر الطلاب الاعزاء بانه یجب الاتعاض من التجربه المره لتولی السلطه ادعیاء الثوریه وحسب الظاهر عقلاء القوم... حذار من ان یُنسی الماضی الفکری لهولاء وخیاناتهم، وان تقود البساطه والسذاجه إلی عوده هولاء إلی المناصب المهمه والمصیریه فی النظام. ۱۵ رجب ۱۴۰۹

I give warning to the dear seminary students to take lesson from the bitter experience of coming to power of the pseudo-revolutionari and the so-called brain of the community.... Let not their past thinking and treason be forgotten, and inappropriate sympathy and simplemindedness allow them to take key and destiny-making positions in the system. 22 February 1989

دریافت طرح
اشتراک از تجربه تلخ روی کار آمدن "انقلابی نماها" عبرت بگیرید
کلیدواژه:
نفوذمنشور روحانیتانتخابات و معیارهای انتخابکارگزاران نظام اسلامی