این هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاست

این هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا. و بزرگترین امر روانی است در دنیا. تمام قلوب با هم متحد می‌شوند. اگر خوب راهش ببریم، ما برای این هماهنگی پیروز هستیم. ۲۹ آبان ۱۳۵۸

فهذا التنسیق القائم بین جمیع ابناء الشعب الذی اوجدته قصه کربلاء هو اکبر عامل سیاسی و نفسی فی العالم تتحد علیه القلوب، بشرط ان لا یخرج عن خطه الصحیح. و المهم اننا إنما إنتصرنا بهذا التنسیق و هذا الاتحاد. ۲۹ ذی الحجه ۱۳۹۹

The issue of Karbala martyrs is a unifying factor among the nation; and it is one of the most significant political factors in the world. It is also a psychological factor. It unifies all hearts. If we pave the way wisely, we will succeed for such unification. 19 November 1979

دریافت طرح
اشتراک این هماهنگی ملت، در قصه کربلا، این بزرگترین امر سیاسی و روانی در دنیاست
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)عزاداری سیدالشهدا (ع)اسلام و سیاستعزاداریعزاداری، روضه خوانی و فلسفه آنماه محرممحرم و عاشورا