هر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنید

هر دقیقه‌ای که از عمر شریف شما می‌گذرد، یک مقداری به قبر و آنجایی که از شما سوالات خواهند کرد و همه مسئول خواهید بود، دارید نزدیک می‌شوید. باید در این مطلب تامل کنید؛ مراقبه کنید. اخلاق خودتان را مهذب کنید. ۲۳ آبان ۱۳۴۴

کل دقیقه تمر من اعمارکم الشریفه تقربکم من القبر و من المکان الذی ستتعرضون فیه الی المساءله، و کلکم ستسالون، و انتم تقتربون تدریجیاً. یجب ان تفکروا و تتاملوا فی هذه الامور. هذّبوا اخلاقکم. ۲۰ رجب ۱۳۸۵

Every minute which passes of your honorable lives takes you a little bit closer to the grave, to the place where you will be asked questions, where you will be called to account. You should think about this. You should guard yourself against evil. You should purify your morals. 14 November 1965

دریافت طرح
اشتراک هر دقیقه به قبر نزدیکتر می‌شوید... مراقبه کنید
کلیدواژه:
امام خمینیاخلاقجوانان، علم و تزکیهمعنویتخودسازیاصلاح نفس