رشته طمع شیاطین را بگسلانید

در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می‌آیند، و در روز قدس که آخرین روزهای شهر الله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لا یزال الله بپیوندند و دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشته طمع آنان را بگسلانند. 10 مرداد 1360

إن المسلمین یتحررون فی لیله القدر من عباده غیر الله تعالی ای شیاطین الإنس والجن من خلال العباده ومناجاه الله تعالی ویدخلون فی عباده الله، ویجدر بالمسلمین فی العالم فی یوم القدس وهوآخر ایام شهر الله الاعظم ان یتحرروا من قیود اسرالشیاطین والقوی الکبری وعبود یتهم وان یتصلوا بقدره الله التی لاتزول وان یقطعوا ایدی مجرمی التاریخ من بلاد المستضعفین وان یحرموهم من مطامعهم. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

At the night of Gadr Muslims can set themselves free from the bondage of other than God: that is the devils from among the djinns and human beings, and yield in to God's servitude by keeping vigil and saying prayers. On Quds Day, which is one of the last days of the great month of God, it is fitting for all Muslims of the world to come out of the bondage and slavery of the Great Satan and superpowers and join the eternal power of God, curtailing the grip of the criminals of history from the oppressed peoples countries and cutting their thread of greed. 1 August 1981

دریافت طرح
اشتراک رشته طمع شیاطین را بگسلانید
کلیدواژه:
توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیبیداری مسلمیناسلام مکتب قیام و مبارزهرمضانروز جهانی قدسشب قدر