بندگان ضعیف

خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هر چه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می‌کنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم. خدایا! ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است، برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن. ۹ خرداد ۱۳۶۳

الهی إننا عبادک الضّعفاء لا نملک شیئاً و لسنا بشی‏ء فانت کلّ شی‏ء، إننا إذا اخطانا فلاننا جهلاء. اعف عنا. ادخلنا فی هذا الشّهر الفضیل برضاک، إلهی إن ایران هوجمت من کل صوب، فصنها لاجل الإسلام. ۲۸ شعبان ۱۴۰۴

O, God! We are weak servants. We are servants who have nothing. We are nothing. If we do wrong, we are ignorant. Forgive us. Cause us enter this holy month while we have secured your gratification. O, God! Strengthen Iran that has been subjected to attacks from all sides because of siding with Islam. May 30, 1984

دریافت طرح
اشتراک بندگان ضعیف
کلیدواژه:
عرفانماه رمضاندعاایران