برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران

هر چه انقلاب اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. ۱۱ مهر ۱۳۶۷

ان کل ما لدی الثوره الإسلامیه الإیرانیه هو من برکه مجاهده الشهداء والمضحین. ۲۱ صفر ۱۴۰۹

Even though the Islamic Revolution of Iran is receiving the blessing of the struggle of the martyrs and those who sacrifice themselves. October 3, 1988
دریافت طرح
اشتراک برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران
کلیدواژه:
دفاع مقدسخانواده شهدادفاع مقدس و برکات آنشهداایثار