جوانان مسلح به علم

سلام بر جوانان برومندی که با سلاح علم در سرفرازی و اعتلای کشور عزیز اسلامی کوشا و در رسیدن به هدفهای انسانی-اسلامی از هیچ زحمت و کوشش دریغ ندارند. 31 شهریور 1358

السلام علی الشباب المثابرین الذین یسعون بسلاح العلم الی عزه ورفعه البلد الإسلامی العزیز، ولا یتوانون عن ای جهد علی طریق تحقیق الاهداف الانسانیه- الإسلامیه. ۳۰ شوّال ۱۳۹۹

Greeting to the youth endeavor hard for uplifting the dear Islamic country with the weapon of knowledge and its advancement; sparing no efforts in achieving human-Islamic ends. September 22, 1979

دریافت طرح
اشتراک جوانان مسلح به علم
کلیدواژه:
استقلالخودباوریجوانانعلمدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیان