برای مردم ضربتی کار کنید

این چند روز می‌گذرد. این ریاست‌ها می‌گذرد. شما از محمد رضا نمی‌توانید بالاتر بروید. او رفت، تمام شد؛ ما هم فردا، باید برویم. به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را و برای این مملکت کار بکنید. ننشینید باز تو وزارتخانه‌ها و هی همان حرفهای سابق باشد و همان کاغذبازی‌ها. اینها را به طور ضربتی کار بکنید. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

انّ ایامکم المعدوده فی طریقها إلی الزوال ومهما طالت هذه الایام فإنها لن تبلغ مده حکم محمّد رضاشاه والذی ذهب إلی الجحیم وهو یقف. واما نحن فلا نملک إلّا هذه الایام المتبقیه. علیکم إصلاح انفسکم والعمل علی خدمه البلاد وإیاکم ان ترجعوا إلی النزاع والخصام وتجاهل مصالح البلاد. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

These few days will pass and these positions of authority will end. You cannot surpass Muhammad Rida. It is all over. That day will also come for us as well. Tomorrow, we as well; will have to go sooner or later. You should think about reforming yourselves, you ought to think about serving this country. Do not just sit around in your ministries and indulge in the same old practices and the same bureaucracy. Take prompt action on these matters. Work for the people. September 11, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک برای مردم ضربتی کار کنید
کلیدواژه:
محمدرضا شاه پهلویمسئولینخدمت به مردمپاسخگویی مسئولانمسئولیتوزارتخانه ها و ادارات