این ایران را نمی‌خواهند

این ایران را نمی‌خواهند. ایرانی که در دست آنها نباشد و مخالف با آنها باشد و خواست آنها را نخواهد انجام بدهد، را نمی‌خواهند. 13 اسفند 1362

الیوم حیث إیران خرجت من ایدیهم وتخالفهم ولا تنفذ مخططاتهم لذا یسعون للقضاء علیها وعلی الإسلام. ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۴

This Iran is not what they want. An Iran that is not in their hand, is opposed to them, and refuses to carry out their desires, is not what they want. March 3, 1984

دریافت طرح
اشتراک این ایران را نمی‌خواهند
کلیدواژه:
استقلالجمهوری اسلامیپیشرفتمخالفین جمهوری اسلامی