قدرت جوانان

به همت والای شما جوان‌ها و با ایمانی که داشتید به اسلام، بحمد اللّه از زیر بار ظلم و اختناق بیرون آمدید؛ از اینجا به بعد هم باید با قدرت شما، این نهضت به آخر برسد. ۴ تیر ۱۳۵۸

ایها الشبّان بهمّتکم العالیه وإیمانکم بالإسلام، لقد خرجتم بحمد اللّه من عِب‏ء الظلم والاختناق، ومن هنا فصاعداً یجب ان تبلغ هذه الثوره غایتها بقدرتکم وقوّتکم. ۳۰ رجب ۱۳۹۹

You young people defeated that regime through your sublime efforts and faith in Islam, and thanks to God, freed yourselves from the yoke of oppression and suppression. By means of your strength and power, this movement, from now onward, too, must be taken to the very end. June 25, 1979

دریافت طرح
اشتراک قدرت جوانان
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفرژیم پهلویتحول روحی جوانانظلم