تحول روحی در جوانان

خداوند رحم کرد، همه شما را متحول کرد. تمام جوانهای ما را از آن منجلاب نجات داد و وارد کرد در یک محیط اسلامی- انسانی که در مقابل شرق و غرب ایستاده است و ابداً خم به ابرو نمی‌آورد. ۲۸ آذر ۱۳۶۱

اللّه تبارک وتعالی تلطف علینا برحمته واوجد کل هذا التحول فی المجتمع، وانقذ شبابنا من ذلک المستنقع، وادخلهم فی محیط إسلامی- إنسانی یتصدی للشرق والغرب، ولن یعباوا بما لدی هولاء مما یمکن ان یحسدوهم علیه.  ۳ ربیع الاول ۱۴۰۳

God had mercy on you and transformed you. He saved all our youth from that gutter and placed us in an Islamic-humanitarian environment that is resisting both the East and the West and is least concerned about the advances that they have made. December 19, 1982

دریافت طرح
اشتراک تحول روحی در جوانان
کلیدواژه:
جوانانجوانان پس از انقلابانقلاب اسلامی و تحول جوانانتحول روحی جوانانمبارزه با استکبار