اسلام را زنده کردید

منت خدای تبارک و تعالی را که شما جوانان برومند -از هر جا که هستید- توجه به اسلام کردید و اسلام را در این عصر، در این عصر ظلمانی، در این عصری که همه ارزشها به باد رفته بود، زنده کردید. ۵ اردیبهشت ۱۳۵۸

إنها منّه اللّه تبارک وتعالی إذ توجهتم انتم الشباب الشجعان -فی کل مکان- للإسلام، واحییتم الإسلام فی هذا العصر، فی هذا العصر المظلم، فی هذا العصر الذی ضاعت فیه کل القیم. ۲۷ جمادی الاول ۱۳۹۹

It was a favor of the Almighty God that you the noble youth -from wherever you are- reverted to Islam and revived Islam in his era; in this era of darkness; in this era when all values have been wasted away. April 25, 1979

دریافت طرح
اشتراک اسلام را زنده کردید
کلیدواژه:
اسلامجوانانجوانان، علم و تزکیه