جوانان نهضت را به اینجا رساندند

ما از اول هم امیدمان به ملت و جوانهای برومند ملت بود. ما همیشه توجه‌مان به خود ملت، به نیروی انسانی-الهی ملت بوده است. و با استمداد از همین طبقه کارگر، طبقه تحصیلکرده جوان، بازاریها، از همین طبقاتِ به قول آنها «طبقات پایین»، و به قول من طبقات بالا، استفاده کردیم. اینها بودند که نهضت را به اینجا رساندند. و اینها هستند که می‌توانند به پیش‌ ببرند. ۸ آبان ۱۳۵۸

لقد کنا نومن منذ البدایه بهذا الشعب وبقدراته الفذه. کما کان جل إهتمامنا ینصب علی الشعب وعلی طاقاته البشریه- الإلهیه التی یتمتع بها. وهکذا اعتمدنا علی الطبقه الکادحه والطبقه المثقفه الواعیه وعلی الفئات المستضعفه، والتی یطلقون علیها الطبقات الدنیا ولکنها هی ارقی الطبقات فی تصوری. فهولاء هم الذین قادوا الثوره قدماً واوصلوها إلی ما هی علیه الآن، وهم وحدهم القادرون علی المضی بها إلی الامام. ۸ ذی الحجه ۱۳۹۹

We primarily pinned hope on the honorable youth and the nation. We have always taken our concerns to the nation and its divine- human power. We have taken advantage of the same workers class, young educated class. Bazaar tradesmen and the very" low class" as they say and" high class" as I say. They were the people that led the revolution to this point. October 30, 1979

دریافت طرح
اشتراک جوانان نهضت را به اینجا رساندند
کلیدواژه:
مستضعفیناسلامنهضت اسلامیجواناندانشجویانکارگران