قرآن و اسلام مهجور و مظلومند

مهجوریت قرآن و اسلام به این است که مسائل مهم قرآنی و اسلامی یا بکلی مهجور است و یا بسیاری از دولتهای اسلامی بر خلاف آنها قیام کردند. از مسائل مهم سیاسی قرآن، دعوت به وحدت و منع از اختلاف است، لا تَنازَعُوا فَتَفشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُم. و آیا تبعیتی کرده‌اند از این دو اصل مهم، که اگر از آن اطاعت کنند، تمام مشکلات مسلمین حل می‌شود و اگر نکنند فشل می‌شوند؟ ۲۱ بهمن ۱۳۶۰

وذلک لان الکثیر من البلدان الاسلامیه اما انها ترکت وهجرت احکام القرآن والاسلام المهمه، او انها تعمل علی العکس منها. ومن هذه الاحکام المهمه سیاسیا؛ دعوه القرآن الی الوحده ونهیه عن التنازع والاختلاف، حیث تقول الآیه: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم». ولکن هل التزم المسلمون وعملوا بهذین الاصلین السیاسیین المهمین؟ علماً بان تطبیقهما یعنی حل جمیع مشاکل المسلمین، وترکهما یعنی الفشل وزوال القوه. ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۲

The Qur'an and Islam have been rendered obsolete because the obsolescence of the Qur'an and Islam means that important Qur'anic issues and Islamic matters are either totally made outmoded or many of Islamic governments have revolted against them. Among the important political issues of the Qur'an is the invitation to unity and prevention of discord. Have Muslims heeded these two principles? If they obey these principles, all their problems will be settled. February 10, 1982

دریافت طرح
اشتراک قرآن و اسلام مهجور و مظلومند
کلیدواژه:
اسلاموحدت جهان اسلامقرآناسلام و سیاستوحدتسران کشورهای اسلامیفقه سیاسی