مملکت آسیب ناپذیر

از اموری که در این جنگ، که ما مکروه داشتیم، پیش آمد برای ما، این بود که شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما، توانست این مطلب را تثبیت کند که کسی نمی‌تواند به این مملکت رخنه کند و کسی نمی‌تواند آسیب به این کشور برساند. ۱۱ آذر ۱۳۶۰

من الامور التی حصلت فی هذه الحرب التی کنا نکرهها هی ان شجاعه جنودنا البواسل وشجاعه شعبنا الکبیر قد اثبتت ان احداً لایستطیع النفوذ فی هذه البلاد وان احداً لا یستطیع الإضرار بهذه. ۵ صفر ۱۴۰۲

One of the things which happened in the imposed war is that our brave soldiers and great brave nation were able to demonstrate that no one can undermine this country and no one can harm it. December 2, 1981

دریافت طرح
اشتراک مملکت آسیب ناپذیر
کلیدواژه:
دفاع مقدسجنگ تحمیلیجنگ