آقایان با خودتان خلوت کنید!

شما فکر این ملت، فکر این زاغه‌نشین‌ها، فکر این مردمی که همه چیزشان را دادند و شما را به مسند نشاندند، فکر آنها را بکنید. شب وقتی خلوت می‌کنید، فکر بکنید که من امروز که کار کردم برای خودم کردم یا برای مردم. امروز که صحبت می‌کنم برای خودم صحبت می‌کنم یا برای مصالح کشور. ۲۰شهریور ۱۳۵۹

دریافت طرح
اشتراک آقایان با خودتان خلوت کنید!
کلیدواژه:
محرومینخدمت به مردمملت ایرانخدمت به محرومینخدمت به کشور