جشن بزرگتر

انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم و مبارک باد می‌گوییم. ولی جشن بزرگتر در وقتی است که مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند و آنان را تا ابد منزوی نمایند 15 بهمن 1358

إیران نحتفل بهذه الولاده السعیده والهجره الکبری والثوره الاسلامیه ونبارکها. إلّا ان الاحتفال الاکبر سیکون عندما ینتصر المستضعفون علی المستبکرین، ویقضون علیهم الی الابد.  11 دی 1417

we celebrate and wish blessings to each other. But the greater celebrations shall be when the oppressed ones become victorious over the arrogants, and isolate them totally. February ۴, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک جشن بزرگتر
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانانقلاب اسلامی و مستضعفانمسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبرانانقلاب اسلامی ایراناسلام مستضعفان و محرومان